Probeset

  • Français

Veilig blijven spelen

Om kinderen zo veilig mogelijk te laten spelen zijn speelplaatsen vaak voorzien van gecertificeerde speeltoestellen met een valdempende ondergrond Door intensief gebruik kan echter slijtage optreden, waardoor de speeltoestellen niet meer aan de veiligheidsnormen voldoen. Met Probeset testonderdelen kunnen inspecteurs en beheerders van speeltuinen nu eenvoudig testen of de speeltoestellen nog veilig zijn.

Hoe werkt Probeset?

Een Probeset testpakket bestaat uit lichtgewicht objecten, waarmee specifieke onderdelen van een speeltoestel kunnen worden beoordeeld volgens de EN 1176 richtlijnen. Er wordt dan gekeken naar de constructie van het speeltoestel en gelet op de juiste afmetingen en openingen in relatie tot mogelijke veiligheidsrisico’s als verstrikking, beknelling (vingers, hoofd, nek) en verwonding.

EN 1176 Richtlingen

NEN EN 1176-1 specificeert algemene veiligheidseisen voor speeltoestellen en bodemoppervlakken van publieke speelplaatsen. In de onderdelen van deze norm zijn aanvullende veiligheidseisen voor specifieke speeltoestellen opgenomen

  • Veilig spelen
  • Simpel testen
  • EN 1176 Gecertificeerd

Wilt ons product bestellen?

Probeset

Simpel testen, veilig spelen